Het fluit- en tel schema voor de tweede helft van 2019/20 is hier te downloaden in Excel,  in PDF of in JPEG plaatje.

Let op: de scheefgedrukte wedstrijden zijn nog niet definitief. De scheidcoordinator Joost laat het de betrokkenen nog weten als er veranderingen zijn.

De TC vraagt jullie om fluit- en telbeurten onderling te ruilen, en graag met een bericht van de wijziging aan Joost.