BVC Corona protocol en nieuwe trainingsblokken

Het BVC bestuur heeft een updated Corona protocol geschreven zodat we het komend seizoen zo veilig mogelijk kunnen volleyballen. Alle leden worden geacht dit protocol te kennen en in de praktijk te brengen. Op de ledenvergadering van 24 augustus wordt het Corona protocol besproken en is er gelegenheid vragen te stellen. Om het risico van onderlinge besmetting zoveel mogelijk te verkleinen, gaan we in twee blokken met ieder 4 velden trainen:

Mini’s/Jeugd/Nevobo teams in het eerste blok van 1900-20.30 uur

Ouderen/recreanten in het tweede blok van 21.00-22.30 uur.

De eerste ‘normale’ training begint maandag 31 augustus. Zie de uitleg en alle regels in het updated BVC Corona Protocol