HetĀ BVC Huishoudelijk reglement is op 21 september 2015 door de Algemene Ledenvergadering aangenomen.